En Business Brief Writing & # 8211; Helemaal Ikke vanskelig!

En Business Brief Writing & # 8211; Helemaal Ikke vanskelig!

Den korte ligner mange av oss en kuriosum fra en lang forlenget tid. Mest kommunikasjon som tidligere gikk via posten, gar nas via e-post. Toft kan det v re at du en gang ma skrive en hel brev. Vanligvis gar det om en forretningsmessig brev, en sollicitatiebrief for eksempel.

Ja, og det er du da bak din pc: hvordan matte det ogsa, skrive en forretningskrev? Hva var ogsa de konvensjonene som du tidligere har hatt pa skolen, men du ma aldri bruke i den virkelige liv? Og hvilken tone skal du sla pa? Ma do virkelig h l forretningsmessig eller kan det ogsa v re noe moderner?

I denne artikkelen har vi fatt en liten oppskrift igjen. Vi legger igjen for deg pa en mate hvordan du skal opprette en bedriftsskrivelse. I tillegg gir vi tips om oppbygningen, innholdet og tonen.

Det finnes ulike typer forretningskilder, varierende fra klagebrev til bedankbrieven. Fordi dette er en nettside med soknader, er vi logisk pameldingsbrevet som utgangspunkt.

Virksomhetsbrev: de adressdata.

Vi har det hele a l re under den nederlandske lesen: skriving av en forretningsmeddelelse. A large part of the attention went to the correct mention of the address data. Hvordan ble det ogsa?

Du begynner a mote data fra sender, van jezelf dus. Du oppgir i hvert fall det folgende:

Din forletter (s) og etternavn Straatnavn og husnummer Postnummer og bosted.

Her folger en hvitregel som i sin tur blir fulgt av deg kontaktinformasjon:

Telefonnummer (helst mobil, du kan ogsa begge telefonnumrene, under hverandre, oppgi) Eventuelt: Faksnummer E-postadresse.

Neste del: Adresse til mottaker. Her blir ofte feil gjort, sa v r sa snill!

Ved en sollicitatiebrief kan du begynne med navnet pa den innstilling du skriver, eventuelt, pa folgende linje, etterfulgt av navnet pa avdelingen. Deretter angir du navnet pa den adresserte. Begynn alltid mott med & # 8216; de herre & # 8217; av & # 8216; mevrouw & # 8217; & # 8211; ved twijfel & # 8216; de herr / fru & # 8217 ;. De etternavn skriver deg fullstendig, det aller helst inkluderer forletters. Etternavn do begynner med & # 8216; det & # 8217; av & # 8216; de & # 8217; skriv deg med en forletter. & # 8216;. T.a.v & # 8217; blir i dag knapt nok brukt. Het adresse Postnummer og sted.

Etter disse dataene folger dagboken, det vil si: stednavn og dato. De navn pa maneden skriver deg fullstendig. Den regelen derunder gir deg emnet av brevet.

For de oversiktene et eksempel:

1234 AB Den Sted.

Tlf .: 012 & # 8211; 345 67 89.

Faks .: 012 & # 8211; 345 67 89.

Universiteit van Harderwijk.

Faculteit der Vetenskapskunde.

Dhr. W. Van Wanten.

4321 BA Harderwijk.

Den Sted, 17. mars 2014.

Betreft: sollicitatie vacature studiebegeleider.

Aanhef en afsluiting van en forretningsbrief.

En annen struikelblok for mange: de forhef og avslutningen. En mangegemaakte feil: en formell forhef die blir fulgt av en uformell avslutning eller omvendt. Og det mens det egentlig er veldig enkelt: nar du begynner med & # 8216; Geachte + etternavn & # 8217; og sluttigt mott & # 8216; Hoogachtend & # 8217; av & # 8216; Met vennlig hilsen & # 8217; er du alltid godt.

Bade etter paspringen og etter avslutningen star en komma.

Under avslutningen setter du din signatur og oppgir du igjen din navn (igjen inklusive forletters). Ved en sollicitatiebrief oppgis du ogsa at du har sendt deg som bilag (Vedlegg: curriculum vitae).

En god forberedelse er det halve arbeidet.

For du begynner med skriving, er det godt a tenke pa deg selv hvilke opplysninger du vil ha. Sett de viktigste punktene for deg selv pa papir og sett en (prelimin r) avsnitt-sammenstilling sammen. Du vil se, ved handen av en slik oversikt gar det a skrive et stykke enklere!

Bedenk ogsa at du er sa konkret som mulig. Du ma tydeliggjore hva det er meningen med din virksomhetsbrev (i tilfelle en sollicitatiebrief er det alt for tydelig: utgitt for en samtale). Det ma for kortleseren v re helt klart, hvor du snakker om og hvor du skal gjore. Endig ogsa konkret og trenger deg selv ut for det dor du onsker.

De indeling av en virksomhetsbrev.

Mott hjelp av den oversikten du har laget forut, kan du enkelt legge informasjonen i din forretningskort. De forskjellige delene er logisk pa hverandre a lukke. Pass pa at de viktigste informasjonene i hvert avsnitt direkte i den forste (eller andre i den andre) setningen blir gitt: dette oker klarheten.

Scheid elke alinea met een witregel. Ogsa dette kommer til synlighet: en stor blokk tekst trenger ikke ut til a lese. Gjor de alineaene ogsa ikke for lange! Fem til seks regler er det maksimale.

For en sollicitatiebrief er dette en logisk inndeling:

Pakkende introduksjon Melde fra stillingen + gi deg selv Introduksjon Erfaring Oppl ring Spesielle kompetanser + hva legger jeg til for organisasjonen? Invitation for conversation.

Den riktige tonen: gjor det ikke for formelt!

I et forretningsmessig brev ma du stort sett oppleve en business tone & # 8230; Det er klopt, men det gjor det heller ikke for bont. I dag er det ogsa i forretningskliser vanlig a bruke en noe mer personlig og moderne sprakbruk. En formell tone gjor en arkaisk, noe som er ubehagelig inntrykk. Det leder bare men av.

Bruk for eksempel ingen uttrykk som du ikke vil bruke i en vanlig forretningsmessig samtale. & # 8216; Met betrekking til & # 8230; & # 8217; for eksempel er det bare & # 8216; Over & # 8230; & # 8217 ;. Og ogsa & # 8216; Ti seier van & # 8230; & # 8217; Lyden er veldig gammelwets!

Til slutt: spreek de leser toe mottes med & # 8216; u & # 8217; og gjor det hele kort lang. Dette er et annet mye gjort feil: begynner med & # 8216; u & # 8217; og deretter overstappen pa & # 8216; jj & # 8217 ;. Dette er lite konsekvent og dessuten spesielt onbeleefd! Houd de beleefdsvorm tot het einde toe vol!

Hva en gedoe!

Pfoe & # 8230; i sammenligning med a sende en e-post, ligner det a skrive en forretningsmessig brief en hoop gedoe! Sikkert, men det a sende et brev har ogsa en stor fordel: mottakeren ser direkte at du har det vanskelig a gjore. Har du straks en streepje for & # 8211; Sikkert handig nar virksomhetsbrevet i sporsmalet er en soknadsbrev!

Vond du denne informasjonen nyttig? Hjelp anderen dor denne artikkelen a ligner pa delingen.

L r den & # 8216; magiske formel & # 8217; for skriving av effektive soknadsskrivelser.

Perry Kroes er en autoritet innen solliciteren, en CV og oppdager din ideelle bane.

I sin baanbrekende metode l rer du blant annet:

Hvordan kan du selge deg selv uten a opprette? & # 8216; magisk sollicitatiebrief-formel & # 8217; utgitt i 10 + 1-reglene De indeling av moderne soknadsbrev og e-post Og mye, mye mer!


Hallo! Vil du spille i det mest heldige kasinoet? Vi forbereder det for deg. Klikk her nå!