Endmill vs Slotdrill.

Endmill vs Slotdrill.

Jeg har nettopp kjopt en liten molle (Sieg X2 +)

Jeg har kjopt flere boker fra serien Special Interest Model Books. De er veldig gode. Blant de bokene jeg har kjopt er flere av Harrold Hall. Jeg leser «Fresing – et komplett kurs» og «Fresemaskinen». Jeg har nettopp laget min forste klemme pr. instruksjonene i fresebokboken.

Jeg har 3 endemoller: 3mm, 5mm og 10mm. I klemmen ma jeg lage en spalte pa 8 mm bredde. Jeg gjorde det ved a bore et 8 mm hull i hver ende av sporet og freste inn i mellom med 5 mm og gradvis utvide sporet til 8 mm. Jeg tenker pa a kjope en 8 mm endemolle i en lokal butikk i Brovst her i Danmark. Endmills jeg allerede eier jeg kjopte pa Arceurotrade. Men jeg er ikke sikker hvilken som helst a velge. Den lokale butikken har bade 2 og 3 og 4 floyte cutters. Hva er fordelen av hver? Hva er forskjellen i praktisk bruk? Hvorfor er sluttbrukere kutte oversize og slotdrills ikke? Hvordan er de forskjellige?

Jeg har sokt forumet og funnet denne traden:

men jeg finner ikke svaret pa sporsmalet mitt i traden – i hvert fall jeg er ikke ren, svaret er i traden.

Har noen en link til en forklaring pa nettet eller i MEW (jeg er en digital abonnent til MEW).

Med vennlig hilsen Nyrup.

Du trenger en 2-floyte, slik at den kan springe til dypet av sporet, og deretter kutte sporet over. Normale 3 og 4 floytemoller er lettet i senteret og kan ikke kaste ut kutt som det lette sentrum ikke kutter metall. Noen 3 floyter har en enkelt lang kutter for a kopiere dette, men en 2 floyte er den normale sporboringen.

Dette er dekket i Harolds bok (WPS 35) pa side 13.

Velkommen! Alle her har v rt veldig hjelpsomme som jeg har utviklet seg fra nybegynner til hvor jeg er na (fortsatt relativt nybegynner)

Redigert av John Coates pa 23/05/2012 08:25:56.

Dette er kopiert fra et tidligere svar jeg laget pa et annet forum, sa ignorere noen navn i den.

La meg prove a expain om sluttmoller og sporovelser. Mange har egen beskrivelse av disse, men jeg er redd at ingen har rett lenger – selv meg.

Forst av kan vi ga tilbake i historien og se hva vi hadde. Det var 4 floytefabrikker og 2 floytefabrikker. Noen kan tippe noen kunne ikke. Forvirret? Vel, det blir du.

De to floytene ble kalt slot-ovelser i Storbritannia og ble malt med en skj rekant over senteret slik at de kan dunke kuttes vertikalt ned og deretter krysse, derav navnet. Dette er de til hoyre i JCHannums bilde.

De fire floytefabrikkene hadde vanligvis et hull i senteret for klaring ved sliping og kan derfor bare kutte pa sidene av verktoyet. Hvis du prover a stikke med en av disse, vil det bli et sentralt pip som vil kutte kutteren nar du prover a krysse.

Na da vi kom til slutten av det 20. arhundre begynte ting a forandre seg. Vi hadde bedre metoder for a produsere cutters med fancy 5 og 6 aksen CNC grinders. Vi begynte a se 3 floyte cutters bli popul rt som et kompromiss mellom rask metall fjerning og chip clearance. Vi begynte ogsa a fa 3 og 4 floyte cutters med en leppe bakover sentrum som de to floytene i bildet. Dette betyr at disse ogsa kan stupe.

For a dekke det, legger alle produsentene betalt til noen standarder ved a ringe sine kuttere alle slags forskjellige navn. Der en 4 floyte kutter ble kalt en sluttbrukermolle, kan den na v re midtskj ring og kalles en 4-floyte-sporboring.

Hvis du ser pa noen kutterkatalog nadager, finner du at de kaller en bestemt type kutter med ett navn pa en side, og en annen produsent kaller det med et annet navn pa en annen side! Produsentene har flyttet malposten. Kutterbeskrivelsene vi alle vokste opp i i Chapmans og Moultreich & lt; sp & gt; har gatt ut av vinduet med adventen av sliping teknikker.

Jeg tok en 20 mm solid karbid 4 floyte ende mill [ikke senter kutting] inn for regrind forrige maned og da det kom tilbake var det 4 floyte over senter spalt kutte cutter. Hva kaller jeg dette na?

Det viktigste a se etter nar du kjoper cutters er antall floyter du trenger, og om de er senterkutting eller ikke.

Jeg kan se tiden da den gamle 4 floytesenteret pips typen vil bli foreldet da de fleste kuttere er malt opp fra blankt materiale na til dags.

Den store fordelen med en 2 floyte jeg fant er at du enkelt kan gjenopprette det pa et standard slipeskive.

Som John Stevenson sier, er det forste store skillet mellom midtskj ring og ikke-senterskj ring som definerer hvorvidt kutteren kan stikke rett inn som en borer. Det andre skillet er om det vil kutte et spor som er ekte til bredde eller ikke. En to floytespor borer, en fire floyteendemolle kutt overstorrelse, en tre floytesenter klippe slissebor / sluttmolle (som popul rt av Clarkson FC3 «throwaway» cutters) skal kutte i storrelse og en fem floyte cutter kan. I hovedsak a kutte et spor som er ekte til storrelse, krever balansert skj rebelastning. Enhver ubalanse forer til at kutteren gar eller svinger fra side til side under prosessen som knytter sporet bredere. (Dypt a tenke pa dette vil gjore hodet skadet!)

Beste svar med en maskin som din, som egentlig ikke er i stand til a utnytte de mer sofistikerte kutterne der forvirring virkelig regjerer, er a ga all gammeldags og bruke to floytesporboringer for slots og fire floyteendemoller for a kutte langs sider av trinnene. V r s rlig oppmerksom pa skj redybden bade vertikalt og sidelengs nar du bruker sluttbrukere, ettersom sma maskiner som dine er ikke veldig stive nok til bokverdier pa noe annet enn ganske sma kutter. Som Ady1 sier, kan en tofloytespor bores med usofistikerte utstyr og vil gjore sluttbrukets oppgaver ganske bra, om enn langsommere pa grunn av a ha f rre skj rekanter og v re litt mindre stive. Visningen min er «veldig skarp» slar «teoretisk bedre» hvilken som helst dag.

Hvis forpakningspakker med tre floytefyllinger kan ha det verdt a fa en holder, vanligvis 6 mm eller 1/4 » diameter, da slitasjen pa sma kutter kan v re hoy. Ogsa verdt a plukke opp en hoy kvalitet senter skj rekarbid en (eller to) bor et roverkjop komme deg. Reserve for a komme ut av fengsel formal som chomping ut odelagte kraner. V r heldig a styre mer enn et par eller tre kraner, derav behov for forhandlingspris, men nar alternativet starter over.

Arsaken til at 4 floyte cutters har en tendens til a kutte oversize er at nar en tann er pa forsiden, kutter sidelengs, er det en sidestyrke som vil boye kutteren til venstre (se bakfra). En 4 floyte cutter vil ha en tann til venstre, som vil kutte inn i sidevegget; en 2 floyte cutter har ingen tann der, sa det vant ikke. «Wobble» vil ogsa avhenge av stivhet av verktoyet og skj rebredden.

Mengden av avboyningen vil selvsagt variere avhengig av hvor hardt kutteren kjores fremover (stromhastigheten), og dette vil variere – selv under stromforsyning, er det null ved start og stopp. Du kan komme seg bort med det hvis sporet er apent i hver ende, og din matningshastighet (og dybdegraden) er noyaktig konsistent. Ellers ikke.

Jeg burde gi GH Thomas ren for a forklare dette i en av hans boker.

Redigert av David Littlewood pa 23/05/2012 11:27:52.

Takk for at informasjonen peeps, ikke til fresing enna, men har gjort ting litt klarere for meg.

Takk til alle for dine hyggelige svar.

Det er mest hjelpsomt. Jeg tror jeg vil med en 2 floyte endemill / slotdrill og prove det. Jeg tar ikke mye dyp kutt pa min lille kvern heller pa min lille dreiebenk (Sieg C3). Sa langt har jeg ikke hatt noen problemer og fa det resultatet jeg forventet. Men – da – har presisjonskravene ikke v rt vill i de sma gjenstandene jeg har gjort til na.

Med vennlig hilsen Nyrup.

Nar en 4 floytekuttertand bare begynner a kutte inn i en spaltehull som beveger seg sidelengs, er det en annen tann 90 grader pa forhand som er flat mot metallet som motvirker forskyvningen inn i arbeidet og dermed trenger mer kraft til a presse kutteren sammen. En to floyte cutter har ikke noe slikt problem, sa det er lettere a ga fremover nar den skj rer seg over hele bredden slik at dypere kutt med mindre stress.

En 4-floyte er ment a bli brukt pa siden eller arbeidet, slik at det bare skj rer over mindre enn halvparten av bredden, men ekstra tenn betyr raskere fjerning og jevnere finish.

3 floyter er et kompromiss for begge oppgaver.

Jeg har noen tvil om din forklaring; Hver tann av en 2 floytekutter ma, for en gitt tilforselshastighet, ta dobbelt sa mye metall per revolusjon sammenlignet med en 4 floytekutter. Ogsa, jeg tror (selv om jeg ma sjekke) at 4 floyte cutters kan v re litt stivere enn 2 floyte seg.

Redigert av David Littlewood pa 24/05/2012 14:34:46.

Jeg pleier a bruke 3 floytesenter kutte kuttere for alle normale fresing operasjoner. FC3-kutter for sma diametre og normal skrue avsluttet M42 HSS kobolt-enheter for 8, 10 og 12 mm diameter. Jeg bruker sjelden «tradisjonell» sporet ovelser og sluttbrukere na. Den beste cutter jeg har funnet kom fra Europa Tool Company.

Jeg ville ha en tendens til a v re enig med David.

4 floyte er vanligvis stivere og ikke boyes som 2 floytere. Det eneste problemet med 4 floyte er de finere sjetongene og rydde dem i et spor til storrelse!

Jeg bruker mange fresemaskiner til a bore og enten to eller tre floyte jobber. Avsluttende klippe Jeg slar vanligvis i en 4-floyte og stikker ned.

Jeg bruker mange av disse engangs lange FC3 fra J & L, ganske kostnadseffektive opp til 6mm dia aroud & pound; 2,80 hver. De overlater anstendig kuttere til & pund; 10 hver. Bra for spor og flott for boring a v re 3 floyte.

Jeg har importert fra USA visse karbid cutters de siste to arene. Theres noe annet de varer, klippe bra og fremfor alt importert for prisen pa billige og ekkel kinesiske ting. Sjekk ut foztigrenb pa dette nettstedet, reduserte fraktkostnader for mer enn ett produkt.

Vennligst logg inn for a poste et svar.

Onsker det siste problemet med Model Engineer eller Model Engineers & # 39; Verksted? Bruk vare magasinlokatorforbindelser for a finne din n rmeste forhandler!

Kj rlighet Modell Engineering? Registrer deg pa vare e-postmeldinger for de siste nyhetene og spesialtilbudene!

av Roger Williams 2.

av ALAN STAMMERS 1.

av Brian Hutchings.

av Robert Morris 2.

av Victor Higgins 1.

Onsker du a kontakte modellingenior og modellingeniorer & # 39; Workshop team?

Du kan kontakte oss via telefon, e-post eller e-post om blader, inkludert a bli bidragsyter, sende leserens brev eller sporre om artikler. Du kan ogsa komme i kontakt med denne nettsiden, reklame eller andre generelle problemer.


Hallo! Vil du spille i det mest heldige kasinoet? Vi forbereder det for deg. Klikk her nå!