Gjor hjulene mine i en java-spilleautomat.

Gjor hjulene mine i en java-spilleautomat.

andyb1 (12 kommentarer) CEHJ (10 kommentarer)

int verdi1, verdi2, verdi3, oldValue1, oldValue2, oldValue3;

// for a sjekke om hjulene holdes.

int Held1, Held2, Held3;

ImageIcon IconBart, IconBush, IconDog, IconDuff, IconGrandDad, IconHomer, IconMaggy, IconSkinner;

XYLayout xYLayout1 = ny XYLayout ();

JPanel ReelsPanel = ny JPanel ();

JPanel HoldPanel = ny JPanel ();

JToggleButton Hold1 = ny JToggleButton ();

JToggleButton Hold2 = ny JToggleButton ();

JToggleButton Hold3 = ny JToggleButton ();

// Sett inn pengerknappen.

JButton btninsert = ny JButton ();

JLabel Reel2 = nytt JLabel ();

JLabel Reel1 = nytt JLabel ();

JLabel Reel3 = nytt JLabel ();

GridLayout gridLayout1 = new GridLayout ();

JButton Play = ny JButton ();

GridLayout gridLayout2 = ny GridLayout ();

// bank og kreditt tekstfelter og lebels.

JLabel lblBank = nytt JLabel ();

JLabel lblCredit = nytt JLabel ();

JButton btnTakeCredit = ny JButton ();

JButton btnTakeCash = ny JButton ();

JTextArea txtBank = nytt JTextArea ();

JTextArea txtcredit = nytt JTextArea ();

JButton btnExit = ny JButton ();

enableEvents (AWTEvent.WIND OW_EVENT_M ASK);

privat tomrom jbInit () kaster Unntak.

// sette banken og spiller variabler til 0.

//setIconImage(Toolkit.get DefaultToo lkit (). cre ateImage (F rame1.clas s.getResou rce («[Ditt ikon]»)));

contentPane = (JPanel) this.getContentPane ();

color1 = new Color (177, 177, 243);

this.setSize (ny dimensjon (500, 500));

this.setTitle («Andy’s Slot Machine»);

// ruller panel grenseoppsett.

ReelsPanel.setBorder (Borde rFactory.c reateRaise dBevelBord er ());

btninsert.setBackground (Co lor.lightG ray);

btninsert.setToolTipText («Klikk for a sette inn 1 kr.»);

HoldPanel.setBorder (Border Factory.cr eateLineBo rder (Color .black));

// hold knappen 1 satt opp.

Hold1.setToolTipText («Clic k for a holde denne rullen pa neste tur»);

Hold2.setToolTipText («Clic k for a holde denne rullen pa neste tur»);

Hold3.setToolTipText («Clic k for a holde denne spolen pa neste tur»);

// opprette okt visning for hjulene.

Reel1.setBorder (BorderFact ory.create RaisedBeve lBorder ());

Reel1.setHorizontalAlignme nt (SwingCo nstants.CE NTER);

Reel2.setBorder (BorderFact ory.create RaisedBeve lBorder ());

Reel2.setHorizontalAlignme nt (SwingCo nstants.CE NTER);

Reel3.setBorder (BorderFact ory.create RaisedBeve lBorder ());

Reel3.setHorizontalAlignme nt (SwingCo nstants.CE NTER);

// Sett avspillingsknappen.

Play.setToolTipText («Klikk her for a snurre reals hvis du har kreditt»);

// bank- og kreditttekst.

lblBank.setBorder (BorderFa ctory.crea teRaisedBe velBorder ());

lblCredit.setBorder (Border Factory.cr eateRaised BevelBorde r ());

// En knapp for utveksling av hva som er i banken for kreditt.

btnTakeCredit.setText («Exc hange for Credit»);

btnTakeCredit.setBackgroun d (Color.li ghtGray);

// En knapp for a ta de kontanter du har for oyeblikket.

btnTakeCash.setBackground (Color.ligh tGray);

txtBank.setBorder (BorderFa ctory.crea teLoweredB evelBorder ());

txtcredit.setBorder (Border Factory.cr eateLowere dBevelBord er ());

contentPane.setBackground (SystemColo r.menu);

contentPane.setForeground (SystemColo r.inactive CaptionTex t);

btnExit.addActionListener (ny java.awt.event.ActionListe ner ()

Offentlig ugyldig handlingPerformert (ActionEven t e)

// sett oppsett perameters.

contentPane.add (lblBank, nye XYConstraints (5, 39, 51, 24));

contentPane.add (lblCredit, nye XYConstraints (5, 98, 51, 24));

contentPane.add (Spill, nye XYConstraints (360, 56, 67, 78));

contentPane.add (HoldPanel, nye XYConstraints (58, 242, 290, 35));

contentPane.add (txtBank, nye XYConstraints (6, 67, 48, 18));

contentPane.add (txtcredit, nye XYConstraints (6, 127, 48, 18));

contentPane.add (btnTakeCas h, nye XYConstraints (14, 284, 144, 23));

contentPane.add (btnTakeCre dit, nye XYConstraints (165, 284, 144, 23));

contentPane.add (btninsert, nye XYConstraints (314, 284, 144, 23));

contentPane.add (btnExit, nye XYConstraints (319, 319, 141, 35));

IconBart = new ImageIcon («F: / Fruit machine stuff / machine pics / ball30.gif»);

IconBush = ny ImageIcon («F: / Fruit machine stuff / machine pics / ball16.gif»);

IconDog = new ImageIcon («F: / Fruit machine stuff / machine pics / ball17.gif»);

IconDuff = new ImageIcon («F: / Fruit machine stuff / machine pics / ball19.gif»);

IconGrandDad = new ImageIcon («F: / Fruit machine stuff / machine pics / ball20.gif»);

IconHomer = ny ImageIcon («F: / Fruit machine stuff / machine pics / ball25.gif»);

IconMaggy = ny ImageIcon («F: / Fruit machine stuff / maskin pics / ball28.gif»);

IconSkinner = new ImageIcon («F: / Fruit machine stuff / machine pics / ball29.gif»);

IconWin2 = ny ImageIcon («F: / Fruit machine stuff / maskin pics / win2.gif»);

// handling lytter sa ta kontantknappen vil fungere.

btnTakeCredit.addActionLis tener (ny java.awt.event.ActionListe ner ()

Offentlig ugyldig handlingPerformert (ActionEven t e)

// handling lytter sa spill knappen vil fungere.

Play.addActionListener (ny java.awt.event.ActionListe ner ()

Offentlig ugyldig handlingPerformert (ActionEven t e)

// handling lytter sa sett inn penger knappen vil fungere.

btninsert.addActionListene r (ny java.awt.event.ActionListe ner ()

Offentlig ugyldig handlingPerformert (ActionEven t e)

// handling lytter for a ta kontanter knappen.

btnTakeCash.addActionListe ner (ny java.awt.event.ActionListe ner ()

Offentlig ugyldig handlingPerformert (ActionEven t e)

// Handlingslytter for Hold-knappen 1.

Hold1.addActionListener (ne w java.awt.event.ActionListe ner ()

Offentlig ugyldig handlingPerformert (ActionEven t e)

// Handlingslytter for Hold-knapp 2.

Hold2.addActionListener (ne w java.awt.event.ActionListe ner ()

Offentlig ugyldig handlingPerformert (ActionEven t e)

Hold3.addActionListener (ne w java.awt.event.ActionListe ner ()

Offentlig ugyldig handlingPerformert (ActionEven t e)

/ ** Forstyrret slik at vi kan ga ut nar vinduet er lukket * /

beskyttet ugyldig prosessWindowEvent (WindowE vent e)

hvis (e.getID () == WindowEvent.WINDOW_CLOSING)

holdValue = 1 + (int) (Math.random () * 100);

hvis (holdValue & gt; = 90)

value1 = 1 + (int) (Math.random () * 8);

tilfelle 1: Reel1.setIcon (IconBart); ga i stykker;

tilfelle 2: Reel1.setIcon (IconBush); ga i stykker;

tilfelle 3: Reel1.setIcon (IconDog); ga i stykker;

tilfelle 4: Reel1.setIcon (IconDuff); ga i stykker;

sak 5: Reel1.setIcon (IconGrandDad); ga i stykker;

tilfelle 6: Reel1.setIcon (IconHomer); ga i stykker;

sak 7: Reel1.setIcon (IconMaggy); ga i stykker;

sak 8: Reel1.setIcon (IconSkinner); ga i stykker;

value2 = 1 + (int) (Math.random () * 8);

tilfelle 1: Reel2.setIcon (IconBart); br eak;

tilfelle 2: Reel2.setIcon (IconBush); ga i stykker;

tilfelle 3: Reel2.setIcon (IconDog); ga i stykker;

tilfelle 4: Reel2.setIcon (IconDuff); ga i stykker;

sak 5: Reel2.setIcon (IconGrandDad); ga i stykker;

sak 6: Reel2.setIcon (IconHomer); ga i stykker;

sak 7: Reel2.setIcon (IconMaggy); ga i stykker;

sak 8: Reel2.setIcon (IconSkinner); ga i stykker;

value3 = 1 + (int) (Math.random () * 8); // tilfeldig effekt.

tilfelle 1: Reel3.setIcon (IconBart); br eak;

tilfelle 2: Reel3.setIcon (IconBush); ga i stykker;

tilfelle 3: Reel3.setIcon (IconDog); ga i stykker;

tilfelle 4: Reel3.setIcon (IconDuff); ga i stykker;

sak 5: Reel3.setIcon (IconGrandDad); ga i stykker;

sak 6: Reel3.setIcon (IconHomer); ga i stykker;

sak 7: Reel3.setIcon (IconMaggy); ga i stykker;

sak 8: Reel3.setIcon (IconSkinner); ga i stykker;

hvis (TotalPlays & lt; 1)

JOptionPane.showMessageDia logg (null, «No Credit Vennligst Sett inn penger»);

TotalBank = (TotalBank + 1,00);

> annet hvis (verdi1 == verdi2 || verdi1 == verdi3 || verdi2 == verdi3)

TotalBank = (TotalBank + 0,50);

> annet hvis (value1 == 1 || value2 == 1 || value3 == 1)

TotalBank = (TotalBank + 0,20);

void btninsert_actionPerformed (ActionEven t e)

TotalPlays = (TotalPlays +5); // legg til 5 spill til spillvariabelen.

void btnTakeCredit_actionPerfor med (Action Event e)

void btnTakeCash_actionPerforme d (ActionEv ent e)

JOptionPane.showMessageDia logg (null, «CONGRATULATIONS du har vunnet: » + TotalBank + «0»);

> annet hvis (Hold1.isSelected () == false)

> annet hvis (Hold2.isSelected () == false)

> annet hvis (Hold3.isSelected () == false)

Concerto Cloud for Software Providers & amp; ISV.

Kan Concerto Cloud Services hjelpe deg med a fokusere pa a utvikle soknadene dine, samtidig som du leverer den beste skyopplevelsen til kundene dine? Fra DevOps til inntektsmodeller og kundesupport, er svaret ja!

En annen konsekvens av dette er at de av oss som ikke har JBuilder, ikke vil kunne kompilere koden din.

privat statisk endelig int NUMBER_OF_REELS = 3;

privat statisk endelig int NUMBER_OF_GLYPHS = 8;

Ikon [] [] ikoner = nytt ikon [NUMBER_OF_REELS] [NUMB ER_OF_GLYP HS];

// last etikett glyph filer.

privat endelig statisk int DELAY = 500;

privat int currentReelIndex;

// sa sett instansvariablene.

start(); // start timeren.

int reelIconIndex = (int) (Math.random () * NUMBER_OF_GLYPHS);

ruller [currentReelIndex] .se tImageIcon (ikoner [cur rentReelIn dex] [reelI conIndex]);

hvis (currentNumberOfSpins == numberOfSpinsRequired)

Stoppe(); // stopp timeren.

spinValue = 1 + (int) (Math.random () * 2);

hvis (spinValue == 1)

«Frame1.java»: Feil #: 480: lokal variabel t er tilgjengelig fra innenfor indre klasse; ma deklareres endelig pa linje 287, kolonne 1.

nar jeg legger det inne der.

«Frame1.java»: Feil #: 553: variabel t har kanskje ikke blitt initialisert pa linje 292, kolonne 9.

spinValue = 1 + (int) (Math.random () * 2);

hvis (spinValue == 1)

Timer t = ny Timer (1000, null);

klassen Spinner implementerer ActionListener.

privat timer-timer;

offentlig ugyldig handlingPerformert (Handling ikke mulig)

void Play_actionPerformed (Actio nEvent e)

holdValue = 1 + (int) (Math.random () * 100);

value1 = 1 + (int) (Math.random () * 2);

tilfelle 2: Reel1.setIcon (IconBush); ga i stykker;

tilfelle 3: Reel1.setIcon (IconDog); ga i stykker;

tilfelle 4: Reel1.setIcon (IconDuff); ga i stykker;

sak 5: Reel1.setIcon (IconGrandDad); ga i stykker;

tilfelle 6: Reel1.setIcon (IconHomer); ga i stykker;

sak 7: Reel1.setIcon (IconMaggy); ga i stykker;

sak 8: Reel1.setIcon (IconSkinner); ga i stykker;

value2 = 1 + (int) (Math.random () * 8);

tilfelle 1: Reel2.setIcon (IconBart); br eak;

tilfelle 2: Reel2.setIcon (IconBush); ga i stykker;

tilfelle 3: Reel2.setIcon (IconDog); ga i stykker;

tilfelle 4: Reel2.setIcon (IconDuff); ga i stykker;

sak 5: Reel2.setIcon (IconGrandDad); ga i stykker;

sak 6: Reel2.setIcon (IconHomer); ga i stykker;

sak 7: Reel2.setIcon (IconMaggy); ga i stykker;

sak 8: Reel2.setIcon (IconSkinner); ga i stykker;

value3 = 1 + (int) (Math.random () * 8); // tilfeldig effekt.

tilfelle 1: Reel3.setIcon (IconBart); br eak;

tilfelle 2: Reel3.setIcon (IconBush); ga i stykker;

tilfelle 3: Reel3.setIcon (IconDog); ga i stykker;

tilfelle 4: Reel3.setIcon (IconDuff); ga i stykker;

sak 5: Reel3.setIcon (IconGrandDad); ga i stykker;

sak 6: Reel3.setIcon (IconHomer); ga i stykker;

sak 7: Reel3.setIcon (IconMaggy); ga i stykker;

sak 8: Reel3.setIcon (IconSkinner); ga i stykker;

hvis (TotalPlays & lt; 1)

JOptionPane.showMessageDia logg (null, «No Credit Vennligst Sett inn penger»);

TotalBank = (TotalBank + 1,00);

> annet hvis (verdi1 == verdi2 || verdi1 == verdi3 || verdi2 == verdi3)

TotalBank = (TotalBank + 0,50);

> annet hvis (value1 == 1 || value2 == 1 || value3 == 1)

TotalBank = (TotalBank + 0,20);

void btninsert_actionPerformed (ActionEven t e)

TotalPlays = (TotalPlays +5); // legg til 5 spill til spillvariabelen.

void btnTakeCredit_actionPerfor med (Action Event e)

void btnTakeCash_actionPerforme d (ActionEv ent e)

JOptionPane.showMessageDia logg (null, «CONGRATULATIONS du har vunnet: » + TotalBank + «0»);

> annet hvis (Hold1.isSelected () == false)

> annet hvis (Hold2.isSelected () == false)

> annet hvis (Hold3.isSelected () == false)

JOptionPane.showMessageDia logg (null, «Takk for a spille \ n & quot;

+ «Din seiersummen var & quot; + TotalBank);

spinning = 1 + (int) (Math.random () * 2);

Dette gjor at det spinner ubestemt som forventet. Men sa snart jeg prover a sette en forlop der inne, gar det ikke i det hele tatt. Og hvis jeg stopper det, bringer det alltid feil.

snurre rundt(); // spinn hjulene.

TotalBank = (TotalBank + 1,00);

> annet hvis (verdi1 == verdi2 || verdi1 == verdi3 || verdi2 == verdi3)

TotalBank = (TotalBank + 0,50);

> annet hvis (value1 == 1 || value2 == 1 || value3 == 1)

TotalBank = (TotalBank + 0,20);

Utvalgt innlegg.

[Webinar] Database Backup og gjenoppretting.

Lagrer firmaet data pa lokaler, off site, i skyen eller en kombinasjon av disse? Hvis du svarte «ja», trenger du en data backup recovery plan som passer hver eneste plattform. Se na som Percona l rer oss hvordan du bygger opp stabil data backup recovery plan.


Hallo! Vil du spille i det mest heldige kasinoet? Vi forbereder det for deg. Klikk her nå!