Killing Floor Web Admin.

Killing Floor Web Admin.

Fra CyberWurx Customer Wiki.

Killing Floor web admin verktoyet er et veldig enkelt server administrasjonsverktoy. A vite hvordan du bruker dette verktoyet, er veldig nyttig.

[rediger] Sett opp administratoren.

For a konfigurere admin brukeren ma du forst logge inn pa gamepanelet. Hvis du ikke vet hvordan du bruker gamepanelet, kan du lese denne veiledningen: Grunnleggende om CWGamepanel.

Du ma ga til delen Serverinformasjon i gamepanelen for a konfigurere oppstartskommandoer for serveren din. Pass pa at du jobber med Killing Floor-serveren din.

Endre folgende felt for a matche dine brukerpreferenser:

Klikk pa Lagre endringer, og start deretter serveren pa nytt.

[rediger] Tilgang til verktoyet.

For a fa tilgang til verktoyet, apner du nettleseren og skriver folgende URL:

Hvor XX.XX.XX.XX er spillerverens IP-adresse.

Det vil bli en bruker- / passordprompt. Bruk Adminnavn og Administratorpassord som du brukte ovenfor.

Gratulerer! Du logget inn pa webadministratoren!

For du leser pa, klikk rundt og se om du kan finne ut verktoyet. Det er ganske lett a forsta.

[rediger] Konfigurer Killing Floor Server.

Nettverktoyet er nyttig for a endre alt pa serveren din. Her er en rask guide til de nyttige grunnleggende administrasjonsalternativene.

[rediger] Endre navnet pa Killing Floor Server.

Som du har lagt merke til, er du pa hovedskjermbildet for nettadministrasjonen. Hvis du klikker pa Standard, kan du endre informasjon om serveren din.

I denne delen av guiden skal vi konsentrere oss om a endre serverens navn. Klikk pa koblingen Server pa venstre side.

Du bor se en skjerm som ligner dette:

For a endre serverens navn, plasser du markoren inne i Servernavn-delen og endre navn pa det du vil. Dette servernavnet vises i serverens nettleser nar brukerne finner servere a spille pa.

Klikk pa «Godta, og endringene vil bli lagret.

[rediger] Endre andre nyttige konfigurasjonsalternativer.

Som du kan se, er det andre alternativer som er oppfort her. Her er en oversikt over hva hver seksjon betyr.

[rediger] Tillat administrasjon av pause.

Dette vil tillate administrasjonen a stoppe spillet uansett grunn.

[rediger] Admin e-post.

Administratorens e-postadresse. Viser opp i UT-serverinformasjonen.

[rediger] Administratornavn.

Navnet pa serveradministratoren.

[rediger] spillpassord.

Hvis du vil gjore spillet ditt privat, legg inn et passord her. Dette kreves ved tilkobling.

[rediger] Kick Idlers Time.

Hvis du vil sparke idle spillere, legg en verdi her. (I sekunder)

[rediger] Lobby TimeOut.

Dette vil sparke idle spillere i lobbyen.

[rediger] Innloggingsforsinkelse.

[rediger] Max spillere.

Dette endres ikke og er hardset av CLI.

[rediger] Max Spectators.

Dette er mengden tilskuere som har lov til a bli med. Merk: Hvis du endrer denne verdien, vil du bli belastet for TV-spor.

[rediger] Servernavn.

Som forklart ovenfor, er servernavnet det som vises nar spillerne ser gjennom serverens nettleser.

[rediger] Endre kartliste.

Hvis du klikker pa Maps-delen av webadministratoren, vil du se at det er en liste over standard kart. Disse kartene vil bli brukt pa serveren din i rotasjon. Hvis avstemning er aktivert, vil disse kartene bli oppfort nar avstemningen er aktivert.

[rediger] Fjerne kart.

Du kan velge et kart og klikke pa «& lt;» fjern-knappen. Dette vil fjerne kartet fra rotasjon og plassere det pa kartet Ikke i sykkel-listen.

[rediger] Legge til kart.

Hvis du vil legge til et kart i rotasjonen, velg bare kartet fra kartet Ikke i sykkelomrade og klikk pa «& gt;» legg til-knappen.

Kartkf-Menyen vil odelegge serverens spill. Ikke legg dette kartet til rotasjonen.

[rediger] Lagrer rotasjonen din.

Hvis du vil lagre rotasjonen, kan du bruke kartliste navngivingsverktoyet (plassert over rotasjonslisten). Du kan opprette et nytt kartliste pa hoyre side. Fordelene ved a ha flere kartlister er at du kan bytte mellom kartrotasjoner senere.

[rediger] Slar pa kartstemme.

Som standard er kartstemmingen aktivert. Hvis du vil deaktivere dette, klikker du pa kartstemme-delen. Her kan du justere stemmeinnstillingene.

[rediger] Deaktivering av stemmegivning.

Klikk av alternativet Aktiver kartvalg.

[rediger] Slar pa Kick Voting.

Som standard er Kick Voting aktivert. Hvis du vil deaktivere dette, klikker du pa Kick Voting-delen. Her kan du justere stemmeinnstillingene.


Hallo! Vil du spille i det mest heldige kasinoet? Vi forbereder det for deg. Klikk her nå!