Kortet.

Kortet.

������.

-utviklet fra PCI-bussen.

– Med AGP kan prosessoren pa videoadapteren fa tilgang til RAM pa grafikkortet, eller nar det er behov for enda mer RAM, far du tilgang til minnet pa hovedkortet.

-Dette hjelper med videointensive applikasjoner, for eksempel 3-D-grafikk, som er ressursintensive og bruker mye minne.

-Has blitt nesten eliminert av PCIe.

En CNR (Communications Network Riser) tillater integrering av nettverkskortfunksjoner med lyd og modem. CNR deler plass med en tradisjonell utvidelsesspor, for eksempel PCI eller PCIe, og den ligger ogsa ved siden av eller mellom de andre ekspansjonssporene.

� Hvilken type (ISA, PCI, AGP eller PCIe) og hvor mange adaptere er nodvendig fra det gamle hovedkortet? Har det nye hovedkortet de nodvendige utvidelsessporene?

� Hvilken type brikkesett stotter det nye hovedkortet? Hvilke funksjoner, hvis noen, ville dette bringe til det nye hovedkortet?

� Vil det nye hovedkortet passe inn i gjeldende datamaskinsett, eller er det nodvendig med en ny?

� Ved oppgradering av CPUen, vil hovedkortet stotte den nye typen CPU?

� Tillater hovedkortet fremtidige CPU-oppgraderinger?

� Hvor mye minne (RAM) gjor hovedkortet tillat? Hvilke minnechips kreves pa det nye hovedkortet? Vil de gamle minnekortene fungere i det nye hovedkortet eller med den nye CPUen?

� Fjern adaptere fra ekspansjonsspor.

� Fjern minnekort fra ekspansjonsspor.

� Koble fra stromkontakten.

� Koble fra bandkabler.

� Koble fra eksterne enheter, for eksempel mus, tastatur og skjerm.

� Kontroller BIOS-innstillingene (dekket i kapittel 3) for noyaktighet.

� Kontroller for overoppheting. Sla av datamaskinen og la datamaskinen avkjoles. Sla pa datamaskinen med dekselet av.

� Sett inn CPU, adaptere og minnekort.

� Fjern unodvendige adaptere og enheter og start datamaskinen.

� Koble datamaskinen til et annet stromuttak og krets, om mulig.

� Kontroller at hovedkortet kortslutter rammen.

� Kontroller CMOS-batteriet.

� Kontroller utgangen for en feilkode med et hovedkort som har diagnostiske lysdioder. Se hovedkortdokumentasjonen eller online dokumentasjon for problemet og mulig losning.

-designet for a bekjempe ATX-problemer.

-Mer effektiv termisk utforming.

-Enkompatibel med ATX.

-Mini ITX-6.7 x 6.7: Kan brukes i ATX / micro ATX-tilfeller.

-Nano ITX – 4,7 x 4,7.

-Pico ITX – 3,9 x 2,8.

-Mobile ITX 60mm x 60mm.

-Integrated Port Cluster.

-Ram Slots og Expansion slots danner en 90 graders vinkel.

-Generelt har 7 ekspansjonsspor.

-Olders versjon har 20-pinners stromkontakt.

Ny versjon ha 24-pinners stromkontakt.

-og + 5V standby-utgang.

b) Southbridge eller hovedbrikkesett.

-User Pata standard pa maks. dataoverforingshastighet 133 MB / s.

2 – Bruk ESD-forebyggingsmetoder.

3 – Klar saken (linje opp mobos forutgaende hull med standoffs og oye det ut)

4 – Monter MOBO (plasser i tilfelle slik at hullene moter og stiller opp med messingstoppene. Fest ved a skru den inn der det er en avstengning).

5 – Koble kablene (koble til 24-pinners stromkontakt.

6 – Installer eller installer komponenter pa nytt (harddisk, optiske stasjoner osv.)

7 – Test installasjonen (oppstartsprosess og fa tilgang til BIOS. Verktoyet til du er fornoyd med at moboen er funksjonell)


Hallo! Vil du spille i det mest heldige kasinoet? Vi forbereder det for deg. Klikk her nå!