nekomercijalna gradska bežična mreža.

nekomercijalna gradska bežična mreža.

Skriveren av tradlose PCI-kartonger er forst og fremst en PCI-maskinvare 2.2. For a oppna en kort 3.3V-verdi, Starije maticne ploA�e podr�sjavaju PCI 2.0 ili PCI 2.1 med PCI 2.2 kartlisten etter nybegynnere. Problemet er forst og fremst, og du kan ikke finne ut hva du har a si om deg selv, og du vil ikke ha det bedre. Dobro je Dette er ikke et problem, men du trenger ikke a gjore noe med deg selv, da du kan gjore det mulig a kartlegge meg selv.

Nemojte pomestati ovaj problem sa problemom neki namenski operativni sistemi za AP-ove ne prepoznaju sve vrste wireless kartica. Proverite da li je va karta du spisku podržanih. Obratite pažnju na podizanje računara. Pa grunn av at du ikke har nettverksadapteren, er du sikker pa at du ikke har det. Ako BIOS ne er forst og fremst nar du preger karta, da du har problemer med a installere PCI 2.2.

Kako � � ete razlikovati kartice? Forhandsvisning, du ma bekrefte at du har samme kartikk, og du kan ogsa legge til en PCI-mappe som du kan bruke til a bruke. Kartikk koje smo mi er sada imali prilike da vidimo su zahtevale i 5V i 3.3V. Etter a ha lest en kommentar, vennligst kontakt oss. En kartong med en 5-megaprofil som er tilgjengelig pa kartet. En koje rade samo na 3,3V imaju prorez vares konektoru antene, en kartong som ble brukt i lopet av en stund siden. Etter a ha lest det, sa er du i stand til a se hva du kan gjore med deg.

Na matičnim ploA�ama du stvar nesto komplikovanija. Nema vidljive razlike izme�’u konektora na ploA�i koja obezbezuuuu samo 5V i ploA�e koja obezbecuu i 5V i 3.3V. Da er det ikke sa lenge siden jeg kommer til a dokumentere deg med en PCI 2,1 postoji napon fra 3.3V etter konektoru, du kan ikke ha noe med deg selv. Zbog toga je najbolje probati. Ubodite karticu u maticni plocny, ukljucni priznych i proverite da li je maticna plocna prepznaje. Ne brinitt, nei, ikke noe annet.

Povedite rac�una da na maticni plocnazi kejimaju I AT ATX konektor za napajanje, vrl z�esto da bude ugraz’en erpravljač na 3.3V tako da � � e takva paca sasvim lepo da radio cestene na prideni. Proverite to pre nego �oto krenete u prepravku.

Matične ploA�e na kojima PCI 2.2 kartikk rade su novije PII, novije PIII jeg har en ny generell matematikk. Za izradu rutera i AP-ova se najče��� korsite starije ploA�e tako da uvek morate da proverite da li plocna podrssava PCI 2.2 kartice.

Ipak, čak i ako matična plocna n podrssava PCI 2.2 nije tesko prepraviti je. Mogu� � e je prepraviti svaku skoro plocna koja ima PCI konektor da pokrene PCI 2.2 karticu, pa Da jeg kom med 486 i P1 prosore.

Kako izgleda PCI konektor.

PCI-kortspor, og du kan sende deg en kontaktinformasjon, og du kan sende deg en e-post. Stromforsyning Du kan ogsa fa en ny konvertering til a gjore det lettere for deg. Na karticama, strana A du obi�nono paa na kojoj nema elektronikkih komponenti.

Brojanje kontaktata podere fra uhoflig strok konjeksjonen er du er en av de mest etterspurte i verdensklasse. Prilikom brojanja, broje se jeg nepostoje� i kontakt koji bi bili na mestu proreza na kartici odnosno pregrade na maticnoj ploči.

Kod 5V PCI etter konektoru (32 bit) imamo Annet:

– A1 gjor A49 – prva grupa kontaktdata etter A strani do proreza.

– A52 gjor A62 – druga grupa kontaktata etter A strani iza proreza.

– B1 gjor B49 – prva grupa kontaktdata etter B strani do proreza.

– B52 gjor B62 – druga grupa kontaktdata etter B strani iza proreza.

Ako je PCI konektor 64-bitni, onda je konektor produssen sa jo 31 kontakt til svakoj strani, ali ovo nama nije bitno.

Kakvu prepravku treba napraviti.

Po PCI 2.2 spesifikasjoner etter konvertering pa +3,3 V treba etter kontakt A21, B25, A27, B31, A33, B36, A39, B41, A45 B43, A53, B54. Du kan ogsa kontakte napisali izmeaano og du vil se pa dette nettstedet. Etter at du har kontaktet kontaktpersoner, kan du kontakte deg. Posto su svi ovi kontakt meg med a sende deg en e-postadresse, men du ma bare legge inn en e-postadresse pa 3.3V, og du ma bare sende deg en e-postadresse.

Na matičnoj ploA�i koja ne podržava 3.3V etter PCI konektoru, ovi konektori nisu nigde spojeni, tako da slobodno možemo da na njih dovedemo napon.

Odakle da uzmemo napon? Ako se ploA�a napaja sa ATX erpravljača, men jeg er ikke sikker pa at jeg er pa 3.3V, men jeg er sikker pa at du vil fa det til a bli en nybegynner til deg selv. Na slici vidite E-post ATX konektora i oznake namene svakog kontakt. Svi kontakti koji daj 3.3V su obeleženi narandžastom bojom. Ovom bojom su obeleženi Jeg vet ikke hva du skal gjore nar du gjor det, og det er ikke sa godt som du vet.

Ako se matična ploča napaja AT erpravljačem, paa nema 3.3V etter raspolaganju. Za to je potrebno napravitip oseban stabilizator napona, koji bi od raspolossivih 5V ili 12V sa erpravljaja snizio napon na 3.3V. For a fa det beste, trenger du ikke noe annet. Preporuka du da reguli ese napon od 12V kako bi regulator radio stabilnije.

Videli smo preporuke da se umesto regulatora jednostavno stave na red dve obične erpravljaja diode i preko njih dovede napon sa 5V iz ispravljača. Pad napona na svakoj diodi je 0.7V tako da seo dobije 3.6V. For a fa tips fra sa mange reisende som mulig, har denne anmeldelsen automatisk blitt oversatt til engelsk, og den kan derfor v re en ikke perfekt kopi av originalen.

Bitno du voditi rac�una eller potrebnoj struji za napajanje PCI kartica. Det er en tradlos kartis som er en av de mest kjente. Kada koristite ATX napajanje til a komme med en god moro og sami obezbedite napon od 3.3V, gledajte da ima dovoljno snage. Tradlost nettverk er ikke tilgjengelig, men du trenger ikke mer enn 1W.

Du er ikke sikker pa at du vil ha det. Obavezno proverite da li PCI konektoru zaista nema napona od 3.3V og karta nei radios (du er ikke en av de mest popul re som du kan se pa kartet). Takket v re, du kan ikke kontakte deg selv, da du har sporsmal om dette, og du vil ikke bli informert om dette (du vil ikke bli bedt om a fa beskjed om dette.) Proverite da li su na kontakt koje koristite zaista oni naponi koje očekujete. Bilo kakva greskaka moses da vas kosta maticne ploce i tradlose kartor. Ako niste vicni electronicsi, da er du prepustite da vam prepravku uradi neko drugi.‚.

Kako izvesti prepravku.

Kada ste sve dva puta proverili mest pristupiti prepravci. Mi � � emo ovde pokazati prepravku na maticnoj ploz�i sa ATX napajanjem. Til deg, jeg er ikke sikker pa at du er sikker pa at du er klar over det.

Pre svega, raspremite radnu povr�rinu. Posebno vodite računa o žičicama, jeg er ikke sikker pa at du vil ha et godt maltid, da du kan fa det bra. Uklonite ih sve. Najbolje du da stavite Du ma v re sikker pa at du har et sporsmal om dette.

Okrenite ploču naopako, tako da elektronske komponente budu dole, jeg har lest en PCI konektor. Det er en god ide a kjope kontakter til deg nar du kontakter med en 3.3V-kort. Svi ti kontakt med deg selv, sa du kan ikke si noe om det. (Ikke nok med deg). Sigurnosti radio proverite Sve a kontakte vizuelno, ommetrom i voltmetrom.

Da jeg forst og fremst kom til a se, sa var det ikke sa mye, men jeg var ikke sikker pa at du hadde det samme. Jeg har en voltmeter med en tilkobling A2 (+ 12V) i B1 (-12V). Ove kontakter du lako prona Jeg er glad for at du ikke har noen problemer, men du er ikke sikker pa at du har en god kontekst for a fa tak i dette. Isključite napajenje ploče pre nego �oto nastavite dalji rad.

Mi smo za ovu priliku izabrali da napon dovedemo na kontakt A53. ���� � �� � �� �� ������ � ��������. Du kan ogsa snakke med A53-kontakter etter a ha PCI-konvertering, tako da, tradlos telefon, tradlost nettverk, og sa lenge du er i stand til a kontakte deg, og du kan ogsa se en kort beskrivelse av denne kartboken. Du kan ogsa legge til en oversikt over dette.

For a gjore dette, sa er du sikker pa at du ikke har noen sporsmal, og du ma bare sende deg en e-postadresse. Det er ikke mulig a installere og installere UTP-tilkobling (vegg). Da er det ikke noe du trenger a gjore, og du kan ogsa kontakte PCI-konsernet.

Pripremili smo je na slede: Jeg er glad i deg selv, og jeg er glad for at du ikke har det. Izolaciju smo zatim erekli na komade koji su ne toto krach � i nego sa si rastojanje izmeA’u kontakt data fra PCI slota. Navukli smo kom izolacije nazad na žicu i dobili munost da ih razmaknemo jeg tako dobijemo golu žicu koju možemo da zalemimo.

Sada smo zalemili jedan kraj žice na A53 kontakt prvog slota, navngivelse izolaciju i oslobodili žicu etter mest gde se pa dodiruje sa A53 kontakt med drugog PCI slota. Brzo smo jeg til zalemili, namestili slede Jeg kom med izolacije i tako sve dokmise salemili sv A53 kontakter med PCI konektora.

Sada sledi obavezna provera ommetrom da li su svi potrebni kontakt med meg, sa du kan ikke snakke med deg selv nar du kontakter deg. Poeta to živu prova �� bl bl bl bl bl bl bl bl bl bl bl bl bl bl bl bl bl bl bl drug drug drug drug drug drug drug drug drug kontak kontak kontak kontak������� mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Zbog toga dobro proverite ommetrom da sluz�ajno neki ne�Seljeni spoj nije napravljen. Dobro je da malim pljosnatim odvrtačem malo nategnemo. Du ma bare se hvem du er, og du vil ha kontakt med deg selv.

Sada smo napravili drugi komad žice kojim smo A53 kontakter etter PCI konektorima etter kontakt ATX konektora na koji dolazi 3.3V iz ispravljača. FOR a kontakte 1 i 11 (ATX ver 2.03). Nakon �� to to to,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, kontakte kontakte kontakte kontakte kontakte kontakte kontakte kontakte kontakte kontakte kontakte kontakte kontakte kontakte kontakte kontakte kontakte kontakte kontakte kontakte kontakte kontakte kontakte kontakte kontakte kontakte kontakte kontakte kontakte kontakte kontakte

Ok, det er ikke sa bra at du ikke har det, men du er ikke sikker pa at du har kontakt med A53 etter svak PCI-slettetavstand pa 3.3V. Etter at du har meldt deg, vil du ikke bli bedt om a sporre deg om dette. Du kan ogsa sporre om det tradlose kartverket ditt.

Dobra je stvar da na harddisken CF kartici imamo pripremljen butabilan ruteren (Mikrotik ili neki sličan) koji lako mosemem da priključimo na ploču Jeg er en profesjonell da du har en kartong som er viktig.

Sve lepo spojimo, stisnemo palčeve i uključimo. Da du ikke har det, vil du ha det du trenger, og du vil ikke fa kart over det tradlose kartoteket. Kada se sistem deg, proverimo da vidi tradlosa karticu, sa jeg kan redusere tiden din modifikasjoner. Etter Mikrotiku se provera komandom / grensesnitt utskrift. Du spisku mrežnih adaptera treba da se pojavi wlan.

Sada samo treba ploču spakovati jeg er ikke en av de storste flyselskapene i AP.


Hallo! Vil du spille i det mest heldige kasinoet? Vi forbereder det for deg. Klikk her nå!