Online Sprak Ordboker.

Online Sprak Ordboker.

WordReference engelsk-spansk ordbok � 2018:

20 n substantiv: Betegner person, sted, ting, kvalitet, etc.

20 adj adjektiv: Beskriver et substantiv eller pronomen – for eksempel «en hoy jente», «en interessant bok», «et stort hus.»

20 adj adjektiv: Beskriver et substantiv eller pronomen – for eksempel «en hoy jente», «en interessant bok», «et stort hus.»

din 20s npl plural substantiv: Noun alltid brukt i flertallsform – for eksempel «jeans», «saks.»

’20s npl plural substantiv: Noun alltid brukt i flertallsform – for eksempel, «jeans», «saks.»

20 n substantiv: Betegner person, sted, ting, kvalitet, etc.

20 n substantiv: Betegner person, sted, ting, kvalitet, etc.

WordReference engelsk-spansk ordbok � 2018:

tjuefire timer om dagen expr-uttrykk: Prepositional frase, adverbial setning, eller andre uttrykk eller uttrykk – for eksempel, «bak tiden», «pa egen hand.»

tjuefire timer n som adj substantiv som adjektiv: Beskriver et annet substantiv – for eksempel, «batlop», «hundemat».

tjuefire timer n som adj substantiv som adjektiv: Beskriver et annet substantiv – for eksempel, «batlop», «hundemat».

24-timers klokke n substantiv: Betegner person, sted, ting, kvalitet etc.

24-advs adverb: Beskriver et verb, adjektiv, adverb eller klausul – for eksempel, «kom raskt», «veldig sjelden», «skjer na», «falle ned».

Tjueto sekund adj adjektiv: Beskriver et substantiv eller pronomen – for eksempel «en hoy jente», «en interessant bok», «et stort hus».

28 n substantiv: Betegner person, sted, ting, kvalitet, etc.

28 adj adjektiv: Beskriver et substantiv eller pronomen – for eksempel «en hoy jente», «en interessant bok», «et stort hus».

28 adj adjektiv: Beskriver et substantiv eller pronomen – for eksempel «en hoy jente», «en interessant bok», «et stort hus».

28 pron pronomen: Erstatter substantiv – for eksempel, «Han tok kaken og spiste den.» » Jeg sa deg i gar.»

28 adj adjektiv: Beskriver et substantiv eller pronomen – for eksempel «en hoy jente», «en interessant bok», «et stort hus.»

den 28. n-navne: Betegner person, sted, ting, kvalitet, etc.

den 28. n-navne: Betegner person, sted, ting, kvalitet, etc.

den 28. n-navneord: refererer til person, sted, ting, kvalitet etc.

25 adj adjeksiv: Beskriver et substantiv eller pronomen – for eksempel «en hoy jente», «en interessant bok», «et stort hus.»

25. adv adverb: Beskriver et verb, adjektiv, adverb eller klausul – for eksempel, «kom raskt», «veldig sjelden», «skjer na», «fall ned».

den 25. n-navne: Betegner person, sted, ting, kvalitet etc.

den 25. n-navne: Betegner person, sted, ting, kvalitet etc.

den 25. n-nomenklaturen: Betegner person, sted, ting, kvalitet etc.

21st adj adjektiv: Beskriver et substantiv eller pronomen – for eksempel «en hoy jente», «en interessant bok», «et stort hus.»

21st adj adjektiv: Beskriver et substantiv eller pronomen – for eksempel «en hoy jente», «en interessant bok», «et stort hus.»

den 21. n-navne: Betegner person, sted, ting, kvalitet etc.

21st adv adverb: Beskriver et verb, adjektiv, adverb eller klausul – for eksempel, «kom raskt», «veldig sjelden», «skjer na», «falle ned».

21n n navneord: Avser person, sted, ting, kvalitet, etc.

den 21. n-navne: Betegner person, sted, ting, kvalitet etc.

den 21. nnordnet: Betegner person, sted, ting, kvalitet, etc.

25 n substantiv: Betegner person, sted, ting, kvalitet, etc.

25 adj adjektiv: Beskriver et substantiv eller pronomen – for eksempel «en hoy jente», «en interessant bok», «et stort hus.»

25 adj adjektiv: Beskriver et substantiv eller pronomen – for eksempel «en hoy jente», «en interessant bok», «et stort hus.»

25 pron pronomen: Erstatter substantiv – for eksempel, «Han tok kaken og spiste den.» » Jeg sa deg i gar.»

25 cents npl plural substantiv: Noun alltid brukt i flertallsform – for eksempel «jeans», «scissors».

25% n substantiv: Betegner person, sted, ting, kvalitet, etc.

25% adv adverb: Beskriver et verb, adjektiv, adverb eller klausul – for eksempel, «kom raskt», «veldig sjelden», «skjer na», «fall ned».

24 n substantiv: Betegner person, sted, ting, kvalitet, etc.

24 adj adjektiv: Beskriver et substantiv eller pronomen – for eksempel «en hoy jente», «en interessant bok», «et stort hus.»

24 adj adjektiv: Beskriver et substantiv eller pronomen – for eksempel «en hoy jente», «en interessant bok», «et stort hus.»

24 pron pronomen: Erstatter substantiv – for eksempel, «Han tok kaken og spiste den.» » Jeg sa deg i gar.»

24-karat n som adj-substantiv som adjektiv: Beskriver et annet substantiv – for eksempel «batkjoring», «hundemat».

24 adj adjeksiv: Beskriver et substantiv eller pronomen – for eksempel «en hoy jente», «en interessant bok», «et stort hus.»

den 24. n-navne: Refererer til person, sted, ting, kvalitet etc.

den 24. n-navne: Refererer til person, sted, ting, kvalitet etc.

den 24. n-nomenklaturen: Betegner person, sted, ting, kvalitet, etc.

29 n substantiv: Betegner person, sted, ting, kvalitet etc.

29 adj adjektiv: Beskriver et substantiv eller pronomen – for eksempel «en hoy jente,» «en interessant bok», «et stort hus.»

29 adj adjektiv: Beskriver et substantiv eller pronomen – for eksempel «en hoy jente,» «en interessant bok», «et stort hus.»

29 pron pronomen: Erstatter substantiv – for eksempel, «Han tok kaken og spiste den.» » Jeg sa deg i gar.»

29 adj adjektiv: Beskriver et substantiv eller pronomen – for eksempel «en hoy jente», «en interessant bok», «et stort hus».

Det 29. n-navne: Betegner person, sted, ting, kvalitet, etc.

Det 29. n-navne: Betegner person, sted, ting, kvalitet, etc.

den 29. n-navneord: Refererer til person, sted, ting, kvalitet, etc.

21 n substantiv: Betegner person, sted, ting, kvalitet, etc.

21 adj adjektiv: Beskriver et substantiv eller pronomen – for eksempel «en hoy jente», «en interessant bok», «et stort hus.»

21 adj adjektiv: Beskriver et substantiv eller pronomen – for eksempel «en hoy jente», «en interessant bok», «et stort hus.»

21 pron pronomen: Erstatter substantiv – for eksempel, «Han tok kaken og spiste den.» » Jeg sa deg i gar.»

21 n substantiv: Betegner person, sted, ting, kvalitet, etc.

22. adj adjektiv: Beskriver et substantiv eller pronomen – for eksempel «en hoy jente», «en interessant bok», «et stort hus.»

22. adj adjektiv: Beskriver et substantiv eller pronomen – for eksempel «en hoy jente», «en interessant bok», «et stort hus.»

22. adj adjektiv: Beskriver et substantiv eller pronomen – for eksempel «en hoy jente», «en interessant bok», «et stort hus.»

22nd adv adverb: Beskriver et verb, adjektiv, adverb eller klausul – for eksempel, «kom raskt», «veldig sjelden», «skjer na», «fall ned».

den 22. n-navne: Refererer til person, sted, ting, kvalitet etc.

den 22. n-navne: Refererer til person, sted, ting, kvalitet etc.

den 22. av n-navneord: Refererer til person, sted, ting, kvalitet etc.

27 n substantiv: Betegner person, sted, ting, kvalitet etc.

27 adj adjektiv: Beskriver et substantiv eller pronomen – for eksempel «en hoy jente», «en interessant bok», «et stort hus».

27 adj adjektiv: Beskriver et substantiv eller pronomen – for eksempel «en hoy jente», «en interessant bok», «et stort hus».

27 pron pronomen: Erstatter substantiv – for eksempel, «Han tok kaken og spiste den.» » Jeg sa deg i gar.»

26 n substantiv: Betegner person, sted, ting, kvalitet, etc.

26 adj adjektiv: Beskriver et substantiv eller pronomen – for eksempel «en hoy jente», «en interessant bok», «et stort hus.»

26 adj adjektiv: Beskriver et substantiv eller pronomen – for eksempel «en hoy jente», «en interessant bok», «et stort hus.»

26 pron pronomen: Erstatter substantiv – for eksempel, «Han tok kaken og spiste den.» » Jeg sa deg i gar.»

26 adj adjektiv: Beskriver et substantiv eller pronomen – for eksempel «en hoy jente», «en interessant bok», «et stort hus».

Det 26. n-navne: Betegner person, sted, ting, kvalitet, etc.

Det 26. n-navne: Betegner person, sted, ting, kvalitet, etc.

den 26. nn navneord: Refererer til person, sted, ting, kvalitet, etc.

Det 23. adj adjektivet: Beskriver et substantiv eller pronomen – for eksempel «en hoy jente», «en interessant bok», «et stort hus».

det 23. n-navne: Betegner person, sted, ting, kvalitet, etc.

det 23. n-navne: Betegner person, sted, ting, kvalitet, etc.

den 23. n-navne: Betegner person, sted, ting, kvalitet etc.

000 n substantiv: Betegner person, sted, ting, kvalitet, etc.

000 adj adjektiv: Beskriver et substantiv eller pronomen – for eksempel «en hoy jente», «en interessant bok», «et stort hus.»

23 n substantiv: Betegner person, sted, ting, kvalitet, etc.

23 adj adjektiv: Beskriver et substantiv eller pronomen – for eksempel «en hoy jente», «en interessant bok», «et stort hus.»

Forum diskusjoner med ordet (s) «tjue» i tittelen:


Hallo! Vil du spille i det mest heldige kasinoet? Vi forbereder det for deg. Klikk her nå!