Pavisning av anaplasma marginal DNA i bovin erytrocytter ved Slot-Blot og in situ-hybridisering med en PCR-mediert Digoxigenin-merket DNA-probe.

Pavisning av anaplasma marginal DNA i bovin erytrocytter ved Slot-Blot og in situ-hybridisering med en PCR-mediert Digoxigenin-merket DNA-probe.

Artikkelinformasjon.

Et 409-basepar (bp) DNA-fragment avledet fra msp-1 -genet av Anaplasma marginale ble amplifisert og samtidig merket med digoksigenin-11-dUTP ved en polymerasekjedereaksjons (PCR) -analyse. Det resulterende digoksigenin-merkede 409-bp PCR-produktet ble anvendt som en probe for spalt-blot og in situ-hybridisering for a detektere A. marginal DNA fra eksperimentelt infiserte bovine erytrocytter. Hybridbildingen ble detektert med alkalisk fosfatase-konjugert anti-digoksigenin-antistoff og substrater 5-brom-4-klor-3-indolylfosfat og nitroblue tetrazoliumsalt. I spor-blot-hybridiseringer oppdaget proben A. marginal DNA fra ca. 1000-10.000 infiserte erytrocytter i 1,25 ml helblod, noe som tilsvarer et parasitemieniva pa 0,001001%. Sonden viste seg a v re A. marginale -specifik nar den ble testet med 17 arter av mikroorganismer. Anvendbarheten av proben for diagnose ble testet ved a undersoke A. marginale infeksjoner i 2 eksperimentelt infiserte splenektomiserte storfe for mikroskopisk detekterbare parasittier og etter akutt infeksjon. Etter inokulering av infisert blod ble A. marginale infeksjoner detektert med sonden 14 dager for deteksjon i fargede utstrykninger. Mikroskopisk ujevnlige parasitemier ble ogsa pavist med sonden i 2 maneder etter akutt sykdom. Nar proben ble brukt til in situ-hybridisering pa metanol-fikserte blodutviklinger, kunne sondreaksjonen visualiseres med lysmikroskopi pa A. marginale inneslutninger innenfor infiserte erytrocytter. Sondreaksjonen ble ikke observert pa leukocytter og uinfiserte erytrocytter fra infiserte blodpropper, pa erytrocyter fra uinfiserte blodprover eller pa prover infisert med A. ovis, Babesia bovis eller B. bigemina. Denne PCR-medierte ikke-radioaktiv sonden ser ut til a v re en sensitiv diagnostisk test for A. marginal.

Referanser.

Artikkel Metrics.

Relaterte artikler.

Pavisning av anaplasma marginal DNA i bovin erytrocytter ved Slot-Blot og in situ-hybridisering med en PCR-mediert Digoxigenin-merket DNA-probe.

Ikke-Lin Ge 1, Katherine M. Kocan 1, George L. Murphy 1, Edmour F. Blouin 1 1 Institutt for veterin rpatologi, College of Veterinary Medicine, Oklahoma State University, Stillwater, OK.

Journal of Veterinary Diagnostic Investigation.

Vol 7, utgave 4, s. 465 – 472.

Hvis du har den riktige programvaren installert, kan du laste ned artikkel referanse data til citation manager av ditt valg. Velg velg programvaren fra listen nedenfor og klikk pa nedlasting.


Hallo! Vil du spille i det mest heldige kasinoet? Vi forbereder det for deg. Klikk her nå!