Tulalip Tribes skattesak far okt fra US Justice Dept. | The Bellingham Herald.

Tulalip Tribes skattesak far okt fra US Justice Dept. | The Bellingham Herald.

Washington.

Tulalip Tribes skattesak far okt fra US Justice Dept.

Av Michael Doyle.

04. august 2015 02:39.

Tulalipstammene i Washington har na Onkel Sam pa deres side i en hoytstaende skattekvot med staten og Snohomish County.

I en muskulos rettssalen flyttet Justisdepartementet tirsdag til a gripe inn pa stammens vegne som de forsoker a forhindre palegg av statlig og fylkesskatt pa bedrifter som befinner seg under reservasjonen 35 miles nord for Seattle.

«USA tar seriost den foderale rollen i a beskytte tribal selvstyre,» sa assisterende justisminister John C. Cruden i en uttalelse og la til at «vi er forpliktet til a eliminere barrierer. som hindrer stammer fra a utvikle sunne okonomier og gi nodvendige offentlige tjenester pa reservasjonen. »

Hvis en Seattle-basert foderal dommer gir justisdepartementets intervensjonsbevegelse, vil Obama-administrasjonens advokater kunne styrke Tulalips advokater etter hvert som saken forteller.

Aldri savner en lokal historie.

Registrer deg i dag for ubegrenset digital tilgang til var nettside, apps, den digitale avisen og mer.

Den foderale inngripen kan ogsa tenkelig styrke stammenes hand i eventuelle fremtidige forlikningsforhandlinger med stats- og fylkeskommunister.

USA tar seriost den foderale rollen i a beskytte tribal selvstyre, som har grunnlag i foderale vedtekter, traktater og forskrifter.

Assistentadvokat John C. Cruden.

«Stammene har v rt pa forhand i a kommunisere sine bekymringer angaende skatteproblemer. sa vel som deres onske om a lose deres juridiske bekymringer med det statslige skattesystemet i de foderale domstolene, sier Jason J. Cummings, sivil sivilfullmektig i Snohhomish County Prosecuting Attorney’s Office, i en uttalelse tirsdag.

Cummings la til sitt kontor «gjennomgar de siste sakene (og) vil diskutere sine pastander med vare valgte embetsmenn.»

Talsmenn for stammene og Washington State Department of Revenue ga ikke umiddelbar kommentar tirsdag.

Tvisten som na spilles ut for seniordommer Barbara J. Rothstein inneb rer skattestatusen Quil Ceda Village, et kommersielt kompleks med et tribal kasino, feriested og kjopesenter. Komplekset ble apnet i 2001 og omfatter bade tribal og ikke-stamme virksomheter pa 2.163 hektar, omtrent en tiendedel av reservasjonen.

Tribal tjenestemenn sier Quil Ceda Village kompleks ved siden av Interstate 5 huser mer enn 150 bedrifter, inkludert Wal-Mart og Home Depot, og tiltrekker seg opptil 60 000 besokende om dagen.

Stammen gir et stort utvalg av statlige tjenester, inkludert politiet, brann- og bruksomrader, Justisdepartementets bevegelsesnotater. Verken Washington State eller Snohomish County «bidro i noen vesentlig henseende» til Quil Ceda Villages utvikling, legger bevegelsen til.

Ikke desto mindre rapporterte justisdepartementet, Washington State og fylket «kollektivt palegge ca 40 millioner dollar arlig» i et utvalg av salgs-, bruks- og eiendomsskatt. Statens og fylkesskatter hindrer effektivt Tulalip fra a palegge en stamskatt.

Stammen og Landsbyen har stor interesse for a generere inntektsfremmende aktiviteter pa Landsbyen gjennom palegg av egne stamskatter.

Justisdepartementets klage.

Stammene innleverte en soksmal som utfordret skattene i juni, etter at utvidede forhandlinger ikke klarte a lose problemet.

«Statens og fylkesbeskatning av okonomiske aktiviteter som forekommer i Quil Ceda Village, er i strid med prinsippene om stammenes suverenitet og USAs eksklusive rolle, samt med stammenes mal om stamme selvbestemmelse og selvforsyning», Justice Avdeling erkl rt i sin bevegelse tirsdag.

Den foderale regjeringens «vesentlige interesse» i saken inkluderer det faktum at Instituttavdelingen eier Quil Ceda Village-landet i tillit til Tulalip-stammene, legger avdelingens bevegelse til.

Tulalip anses som etterfolger til Snohomish, Snoqualmie, Skykomish og andre stammer som undertegnet en traktat i 1855 med USA, ifolge justisdepartementets juridiske arkivering.


Hallo! Vil du spille i det mest heldige kasinoet? Vi forbereder det for deg. Klikk her nå!